top of page

Advies op maat van Melet EHBO Diensten.

Melet EHBO-diensten is ook actief in het adviseren op het gebied van dekking door AED’s om er zo voor te zorgen dat iemand in nood niet lang op hulp hoeft te wachten.
Ook kunnen wij u adviseren over de te gebruiken hulpmiddelen, hierbij nemen wij uw situatie in acht en zorgen er voor dat alles aanwezig is om bij een ongeval de slachtoffers goed geholpen kunnen worden zonder dat de kosten hiervoor de pan uit rijzen.

Wij leveren advies op de volgende gebieden:

 

- Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

- Bedrijfsnoodplannen

- Aankoopbegeleiding

Weet jij misschien hoe je het snelst het pand kan verlaten bij een ramp, een brand of een groot ongeval? Misschien wel, maar als het er op aan komt dan verkeren mensen vaak toch in paniek en doen zij precies het tegenovergestelde van wat zij zouden moeten doen. Daarom is het van belang dat hier een goed plan voor wordt opgesteld en dat deze ook wordt geoefend met de medewerkers.


Melet EHBO-diensten kan u hier mee helpen. Doordat wij onze opdrachtgever graag eerst goed willen leren kennen en de situatie bij u op locatie komen bekijken voordat wij gaan beginnen aan een bedrijfsnoodplan kunt u er zeker van zijn dat wij u advies op maat bieden. Ook de ontruimingsoefeningen worden opgezet zodat deze lijken op situaties die bij u kunnen voorkomen.

Risico-Inventarisatie

& Evaluatie (RI&E)

In elke bedrijfssituatie komen er risico’s voor. Denk hierbij aan een brandje tot een volledige noodsituatie waarbij meerdere hulpdiensten benodigd zijn.
Niet ieder bedrijf is op de hoogte van de risico’s die zich kunnen voordoen op hun locatie. Dit ligt natuurlijk aan meerdere factoren.

 

De Arbodienst en de SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hebben daarom besloten dat bij ieder bedrijf een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moet plaatsvinden.
Deze is in het leven geroepen om de risico’s te minimaliseren en waar deze toch blijven bestaan af te kunnen dekken met maatregelen.

 

Deze inventarisatie vindt plaats bij u op locatie. Hierbij wordt gekeken naar de werkzaamheden die worden uitgevoerd, welke hulpmiddelen daarbij worden gebruikt en met welke stoffen er wordt gewerkt om zo een beeld te vormen van de risico’s die zich op uw locatie kunnen voordoen.
 

Deze risico’s worden daarnaast ook geëvalueerd, heeft u genoeg maatregelen getroffen om dit risico af te dekken of te minimaliseren? Wordt er met de juiste materialen gewerkt en zijn de werkinstructies erop geijkt om noodsituaties te voorkomen?

 

Het opstellen van zo een evaluatie vereist een scherpe blik, kritische vragen en een flinke dosis kennis. Het is dus geen gemakkelijke taak.

 

Wij kunnen u hierin ontzorgen en deze taak voor onze rekening nemen. Door onze ervaring en kennis van noodsituaties kunnen wij deze gemakkelijk herkennen.
Ook weten wij hoe u deze situaties kunt voorkomen.

 

De RI&E is tevens de basis voor het bedrijfsnoodplan.

 

Wilt u meer weten over de Risico- Inventarisatie & Evaluatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u hier graag meer over.

Bedrijfsnoodplannen

Het is voor alle bedrijven met personeel door de regering verplicht gesteld dat er een bedrijfsnoodplan aanwezig is. Dit bedrijfsnoodplan dient er voor om de medewerkers van het bedrijf in geval van nood te begeleiden en te sturen zodat iedereen ongeschonden uit de situatie komt. Dit bedrijfsnoodplan is gebaseerd op de Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

 

Het bedrijfsnoodplan is een kritieke schakel om de orde te handhaven tijdens noodsituaties omdat deze een handleiding biedt voor werkgevers, werknemers, de bedrijfshulpverleners en zelfs de professionele hulpverleners. In dit plan is alles duidelijk beschreven.

 

Werkgevers en werknemers:

- Welke alarmnummers moeten er worden

gebeld bij een calamiteit en hoe moet ik dit melden

- Waar liggen de vluchtroutes bij een

calamiteit
- Waar ligt het verzamelpunt
- Wie heeft de leiding bij een noodsituatie

 

Bedrijfshulpverleners:

- Wie heeft de leiding
- Wat is mijn taak
- Welke acties kunnen en mogen er worden

ondernomen
- Welke hulpmiddelen kan en mag ik daarbij

gebruiken
-Hoe werk ik samen met de professionele

hulpverlening

 

Professionele hulpverlening:

- Welke mogelijke situaties kunnen zich afspelen en op welke locaties binnen het bedrijf
- Wie is het aanspreekpunt
- Welke acties mag ik ondernemen zonder risico’s te creëren (denk aan bedrijven in de chemicaliënindustrie of Ex zones)
- Hoe lopen de evacuatieroutes op het terrein en waar verzamelen zich de werknemers

 

Zoals u ziet zijn er diverse factoren die duidelijk beschreven moeten zijn in dit plan. Factoren die in geval van nood van levensbelang kunnen zijn. U begrijpt dat dit secuur en zorgvuldig beschreven moet zijn om zo voor iedereen duidelijk te kunnen maken welke rol zij in dienen te nemen tijdens een noodsituatie.

 

Door onze ervaring weten wij precies hoe wij dit op een efficiënte manier voor u kunnen opstellen. Dit heeft als voordeel dat wij u een duidelijk en eenduidig plan kunnen bieden tegen een aantrekkelijk tarief.
 

Wilt u meer weten over het bedrijfsnoodplan en of/hoe wij u daarin kunnen ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Aankoopbegeleiding

Heeft u moeite met het uitkiezen van het juiste materiaal voor op uw locatie? Bent u onbekend met de verplichtingen omtrent de BHV trommel?

Wij kunnen u begeleiden bij het maken van de juiste keuze.
Dit is niet uit winstbejag, wij denken juist met u mee zodat u tegen een zo klein mogelijk bedrag toch voldoet aan de wet- en regelgeving.

 

Dit is niet altijd even makkelijk voor onze opdrachtgevers, zeker omdat niet alle eisen even duidelijk te vinden zijn.

Wij zijn thuis in deze wereld en weten moeiteloos de pijnpunten bij u aan te wijzen.

 

Voor een overzicht van een deel van de mogelijkheden verwijzen wij u graag naar onze pagina met materialen.

EHBO-Materiaal

Verschillende AED modellen

EHBO-pakketen

bottom of page